Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/21/2020
Tytuł Sukcesywne świadczenie usług cateringu
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringu podczas zajęć na szkoleniach organizowanych w sektorze ochrony zdrowia w ramach realizowanego projektu pt.: „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”, wynikającej z umowy o dofinansowanie nr  POWR.05.02.00-00-0011/18-00/1203/2019/686, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.    Grupa docelowa, dla której będą przeznaczone posiłki to pracownicy administracyjni oraz kadra zarządzająca w sektorze ochrony zdrowia.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.  Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane w projekcie umowy - załącznik nr 5  do Ogłoszenia.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2020-02-26
Termin składania ofert 2020-03-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-03-05
Powrót do listy