Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/72/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - autoklaw mikrofalowy – szt. 2;

Pakiet nr 2        - wytrząsarka kołyskowa – szt. 2;

Pakiet nr 3        - inkubator z wytrząsaniem – szt. 2;

Pakiet nr 4         - łaźnia wodna – szt. 2;

Pakiet nr 5         - skaner 2D do płytek SBS – szt. 2;


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-07-22
Termin składania ofert 2019-08-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-08-28
Powrót do listy