Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/3/2019
Tytuł świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową piersi, prostaty, pęcherza, okrężnicy oraz choroby Alzheimera w ramach realizowanego projektu: Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów

2.   Projekt realizowany jest w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie pakietów od 1 do 8. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.


Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd i postępować zgodnie z instrukcją.


W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem


UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-01-08
Termin składania ofert 2019-02-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-03-13
Powrót do listy