Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/124/2019
Tytuł świadczenie usługi hotelarskiej
Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników kursów podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach realizowanego projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, wynikającej z umowy o dofinansowanie nr  POWR.05.04.00-00-0162/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-10-25
Termin składania ofert 2019-11-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-11-06
Powrót do listy