Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/102/2020
Tytuł Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, składającej się z branżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń i uzgodnień, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-11-30
Termin składania ofert 2020-12-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-12-15
Powrót do listy