Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/79/2020
Tytuł Sukcesywne świadczenie usług cateringu
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringu podczas zajęć na szkoleniach organizowanych w zakresie kardiologii w ramach realizowanego projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, wynikającej z umowy o dofinansowanie nr  POWR.05.04.00-00-0162/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.  Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane w projekcie umowy - załącznik nr 5  do Ogłoszenia.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2020-09-04
Termin składania ofert 2020-09-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-09-14
Powrót do listy