Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/85/2020
Tytuł Wykonanie prac remontowych w róznych obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w różnych obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac remontowych j.n. :

      1/ budynek Rektoratu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a

a)      pom. 109 - Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej branży budowlanej (architektura/konstrukcja), sanitarnej (wentylacji), elektrycznej i teletechnicznej , STWiORB branżowych, przedmiarach robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych.

b)      Pom. 102 i 102a – szczegółowy zakres opisany w przedmiarze nr 2,

c)      Pom. 204 i 204a – szczegółowy zakres opisany w przedmiarach nr 3,

d)      Pom. 208 – szczegółowy zakres prac opisany w przedmiarach nr 4,

e)      Pom. 209 – szczegółowy zakres opisany w przedmiarze nr 5,

f)        Balkony :

- w gabinecie Rektora – szczegółowy zakres prac opisany w przedmiarze nr 6,

- na IIIp – szczegółowy zakres prac opisany w przedmiarze nr 7.

    2/ Wydział Farmaceutyczny ul. Hallera 107 w Gdańsku

a)      Budynek Główny KiZ Mikrobiologii Farmaceutycznej – korytarz na parterze, szczegółowy zakres prac opisany w przedmiarze nr 8.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:

-        przedmiary,

-        opisy, rysunki,

-        dokumentacja fotograficzna,

-        specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-09-28
Termin składania ofert 2020-10-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-03
Powrót do listy