Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/84/2019
Tytuł Remont części pomieszczeń IIIp. budynku Rektoratu
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń III piętra budynku Rektoratu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 3a w Gdańsku.

2.   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ:

·       Załącznik nr 3 – projekt remontu,

·       Załącznik nr 4 – STWiOR,

·       Załącznik nr 6 – projekt umowy.Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 16.09.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-08-26
Termin składania ofert 2019-09-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-10-03
Powrót do listy