Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/38/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1  - Mini inkubator- 1 szt.

 W ramach „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze. , pn: „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”

Pakiet nr 2 -  Termomikser- 1 szt.

Pakiet nr 3 -  Mieszadło magnetyczne- 2 szt.

 W ramach „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze. , pn: „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”

Pakiet nr 4 -  Spektrofotometr UV-VIS- 1 szt.Zamawiający dopuszcza składanie ofert w postaci elektronicznej:Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-03-31
Termin składania ofert 2020-04-15 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23,  e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-05-06
Powrót do listy