Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/30/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach
Opis

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pakiet 1 – Zakup w zamach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Cytometr przepływowy – 1 szt.

Zakup w zamach projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019

Pakiet 2 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 szt.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 2. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-05-14
Termin składania ofert 2020-05-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-06-01
Powrót do listy