Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/89/2019
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku                                nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1        -  mikrowaga szt. 1

Pakiet nr 2         - potencjostat szt. 1

Pakiet nr 3         - zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u myszy/szczura szt. 1

Pakiet nr 4         - system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych szt. 1,   - system grzewczy do podtrzymania stałej temperatury podczas obserwacji mikroskopowych  

                              żywych komórek w mikropłytkach szt. 1

Pakiet nr 5         - system obrazowania fluorescencyjnego do operacji otwartych i minimalnie inwazyjnych szt.1

Pakiet nr 6        - komora do hipoksji szt. 1

Ww. postępowanie dostępne jest pod linkiem:


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-09-04
Termin składania ofert 2019-10-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Załączniki Niedostępne
Zdjęcia Niedostępne
Powrót do listy