Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/126/2018
Tytuł Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy
Opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla ok. 200 jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta.

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj, ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia oraz urządzenia jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzeń zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.


W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/185219

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-01-03
Termin składania ofert 2019-02-15 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-03-20
Powrót do listy