Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/124/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące pakiety:

Pakiet 1 – Weterynaryjny analizator hematologiczny – 1 szt

Pakiet 2 – Przenośny analizator równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolitów – 1 szt

Pakiet 3 – Komora laminarna – 1 szt

Pakiet 4 – System do analizy PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR) – 1 szt

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.

4.    Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:

a)    był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,

b)    był wyprodukowany po 1 stycznia 2020 roku,

c)    spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-12-17
Termin składania ofert 2021-01-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-01-22
Powrót do listy