Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/123/2020
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli dla Biblioteki Głównej GUMed
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli dla Biblioteki Głównej GUMed.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się meble, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

3.    Zakres dostawy obejmuje w szczególności:

·          dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

·          wniesienie, rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie), we wskazanych  pomieszczeniach;

·          uprzątnięcie i wywiezienie wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, palety itp.);

·          dostarczenie dokumentów uprawniających Zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych.

4.    Zamawiający wymaga, aby oferowane meble:

·          wykonane były z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich;

·          spełniały wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie;

·          objęte były  minimum 24 miesięczną gwarancją Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert;

·          były  zgodne z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-12-15
Termin składania ofert 2021-01-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-01-22
Powrót do listy