Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/82/2019
Tytuł Remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku
Opis
1.    Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ul. Dębinki 1
2.    Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje remont:
PAKIET nr 2 :
a)          tarasu przed głównym wejściem na poziomie I piętra 31,80
b)        sala seminaryjnej nr 1 i 2 Zakładu Embriologii (parter przy Sali Mozołowskiego)
c)          korytarzy przy salach jw. i przy zapleczu Sali Mozołowskiego
d)        toalety ogólnodostępnej przy salach jw. (likwidacja na rzecz sali seminaryjnej)
e)        pracowni laboratoryjnych nr 1 i 2 KiZ Histologii (parter przy Sali Mozołowskiego) – tylko wymiana drzwi
f)          pracowni KiZ Chemii Medycznej (pom. nr  201, 202, 203, 204 i 205) z magazynem odpadów
g)          tarasu nad wejściem głównym do Budynku nr 1 (teren UCK, Dębinki 7)
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-08-23
Termin składania ofert 2019-09-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-09-26
Powrót do listy