Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/51/2020
Tytuł Dostawa odczynników chemicznych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5  pakietów (części):

Pakiet 1 : specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne. Dostawa w ramach programu:

MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

Pakiet 2: odczynniki laboratoryjne. Dostawa w ramach programu:

"Utworzenia Sieci Biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC"

Pakiet 3: specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne. Dostawa w ramach programu:

MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

Pakiet 4: specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne do badań naukowych. Dostawa w ramach programu:

 „POWER. Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłu” POWR.03.02.00-00-I014/17-00

Pakiet 5: specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne do badań naukowych. Dostawa w ramach programu:  

 „POWER. Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłu” POWR.03.02.00-00-I014/17-00

Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1- Pakiet 5).

Link do przetargu:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/356040


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-06-15
Termin składania ofert 2020-07-22 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Paulina Kowalska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-08-21
Powrót do listy