Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/76/2020
Tytuł Dostawa systemu do pomiaru żywotności komórek w odpowiedzi na bodźce mechaniczne
Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pomiaru żywotności komórek w odpowiedzi na bodźce mechaniczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,
b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2020 roku,
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) udzielił gwarancji na oferowany sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 3 do SIWZ.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.
b) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu, uruchomienia oferowanego przedmiotu zamówienia,
c) przedstawił w swojej ofercie Opis – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-09-01
Termin składania ofert 2020-09-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-10-01
Powrót do listy