Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/70/2019
Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego o dużej mocy obliczeniowej i pojemności przechowywania danych wraz z zasilaczami w ramach funkcjonowania laserowej mikrodysekcji
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o dużej mocy obliczeniowej i pojemności przechowywania danych wraz z zasilaczami w ramach funkcjonowania laserowej mikrodysekcji.

2.   Szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem:


 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 23.08.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-07-19
Termin składania ofert 2019-08-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-08-29
Powrót do listy