Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/13/2020
Tytuł Dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic z podłączeniem do urządzeń mobilnych
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic z podłączeniem do urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem transferu, archiwizacji i analizy obrazów ultrasonograficznych, do konsultacji szkoleń indywidualnych z POC.

Zakup w ramach projektu: Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii, realizowanego w ramach POWER Umowa nr POWR.05.04.00-00-0162/18-00.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ich ilość zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3.    W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy - dla każdego Zamawiającego oddzielnie – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-02-03
Termin składania ofert 2020-02-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-03-09
Powrót do listy