Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/44/2020
Tytuł Wykonanie prac remontowych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsk
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębowej 23.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:

-        pt-ekspertyza techniczna remontu dachu i świetlików w budynku Medycyny Sądowej

-        przedmiary robót,

-        specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-05-13
Termin składania ofert 2020-05-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-06-22
Powrót do listy