Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/102/2019
Tytuł Wykonanie remontu Domu Studenta GUMed
Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Domu Studenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i obejmuje:

Etap I:

-        malowanie sali seminaryjnej nr 2 w Społecznym Domu Studenta przy ul. Dębowej 7;

-        wymiana izolacji instalacji CT wraz z wykonaniem oblachowania na dachu Domu Studenckiego nr 1 w części B i C;

-        oblachowanie instalacji CT na dachu Centrum Sportowego;

-        wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu wokół Domu Studenckiego nr 1

Etap II: wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w Domu Studenckim nr 1.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach:

·        Załącznik nr 3 – ekspertyzy,

·        Załącznik nr 4 – przedmiary robót,

·        Załącznik nr 5 – STWiOR,

·        Załącznik nr 6 – projekt umowy.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-09-30
Termin składania ofert 2019-10-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-10-28
Powrót do listy