Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/120/2018
Tytuł Dostawa pakietu kompleksowej obsługi podróży służbowych powiązana z optymalizacją kosztów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu kompleksowej obsługi podróży służbowych powiązana z optymalizacją kosztów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składa się pakiet zawierający usługi rezerwacji, zakupu i dostawy:

a)         podróży krajowych i zagranicznych w komunikacji lotniczej,

b)       podróży krajowych i zagranicznych w komunikacji kolejowej,

c)podróży  zagranicznych w komunikacji promowej,

d)       podróży krajowych i zagranicznych w komunikacji autokarowej,

e)       rezerwacji usług hotelowych w kraju i zagranicą,

f)         pośrednictwo w ubezpieczeniach osobowych,

g)oraz wsparcie obsługi poprzez udostępnienie systemu on-line.

3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na obsłudze rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie. Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-12-12
Termin składania ofert 2018-12-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-12-28
Powrót do listy