Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 4/MAB/2021
Tytuł Zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) oraz analizy danych z mikromacierzy hybrydyzacyjnych
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) oraz analizy danych z mikromacierzy hybrydyzacyjnych do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” realizowanego w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-05-25
Termin składania ofert 2021-06-02 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49 e-mail: kamilla.tuczynska@gumed.edu.pl 
Wynik
Opublikowany
2021-06-08
Powrót do listy