Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 17/ABM/2021
Tytuł Świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response
Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie analizy potrzeb, przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response System) (zwanych łącznie Systemem) przeznaczonego dla niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu pt. Cyclin dEpendent kinase in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a “window of opportunity” study (CAREGIVER). Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań Medycznych – numer projektu 2020/ABM/01/00008.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-06-08
Termin składania ofert 2021-06-18 08:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Magdalena Speichert
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 18 68, e-mail: magdalena.speichert@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-06-21
Powrót do listy