Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 3/KIB/GUMed/2024
Tytuł Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z doprowadzeniem do zgodności obowiązującymi w tym zakresie przepisów, wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Opis Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku magazynu środków chemicznych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hallera 107 do będącej w posiadaniu Zamawiającego ekspertyzy przeciwpożarowej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją.
Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniami oraz sporządzenie na jej podstawie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowującej budynek. Magazynu materiałów łatwopalnych zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Dębinki 1 do obowiązujących w tym zakresie przepisów, wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2024-04-16
Termin składania ofert 2024-04-26 10:00
Status Opublikowany
Osoba do kontaktu Michał Główka
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. 505 841 436, e-mail: bud-tech@gumed.edu.pl

Załączniki
Zdjęcia
Powrót do listy