Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 11/MAB/2020
Tytuł Zakup usługi sukcesywnej analizy ekspresji genów do wykrywania polimorfizmów typu SNP przy użyciu mikromacierzy do genotypowania
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sukcesywnej analizy ekspresji genów do wykrywania polimorfizmów typu SNP przy użyciu mikromacierzy do genotypowania, w ramach projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” realizowanego w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2020-10-23
Termin składania ofert 2020-11-03 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49
Wynik
Opublikowany
2020-11-09
Powrót do listy