Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/POWER-STAŻE/2019
Tytuł Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy
Opis

I.    Przedmiot Zamówienia

Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy - potwierdzonych stosownymi orzeczeniami/zaświadczeniami lekarskimi - niezbędnych do podjęcia staży krajowych przez 26 studentów - uczestników Projektu: „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego" realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny
i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2019-05-13
Termin składania ofert 2019-05-21 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu
Łukasz Świacki
Gdański Uniwersytet Medyczny
Dział Zamówień, Sekcja Zaopatrzenia
58 349 13 49

Wynik
Opublikowany
2019-05-22
Powrót do listy