Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 7/ABM/2021
Tytuł Zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zarządzania danymi badania klinicznego, ocena zgodności prowadzonych badań z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP), wprowadzanie danych do elektronicznych Kart Obserwacji Klinicznej (eCRF), przygotowanie i przesyłanie rocznych raportów o bezpieczeństwie do organów regulacyjnych oraz Komisji Bioetycznej, zbieranie i podsumowanie wyników badań, realizowanych w ramach projektu pn:. „Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fawipirawiru w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-Cov-2 ”, COVID19; 2020/ABM/COVID19/0060.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-03-04
Termin składania ofert 2021-03-12 09:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49, e-mail: kamilla.tuczynska@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-03-15
Powrót do listy