Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/POWER-STAŻE/2021
Tytuł Zakup usługi polegającej na obsłudze programu stażowego dla studentów kierunków Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na obsłudze programu stażowego dla studentów kierunków Zdrowie Środowiskowe  oraz Zdrowie Publiczne realizowanego w ramach projektu: ”Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-z082/18, zawartej dnia 12 czerwca 2019 r.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-06-08
Termin składania ofert 2021-06-16 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49, e-mail: kamilla.tuczynska@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-06-22
Powrót do listy