Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 5/ZZ/2023
Tytuł Wybór Wykładowcy zagranicznego do przygotowania i przeprowadzenia wykładu w języku angielskim dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).
Opis

Celem projektu jest poprawa dostępności do międzynarodowych programów kształcenia poprzez realizację programu w języku angielskim oraz włączenie wykładowców zagranicznych posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Projekt „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 - Kompleksowe programy szkół wyższych.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2023-01-20
Termin składania ofert 2023-01-31 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 34918 68, e-mail: kamilla.tuczynska@gumed.edu.pl 

Wynik
Opublikowany
2023-02-02
Powrót do listy