Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 6/MAB/2020
Tytuł Usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis)
Opis

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku technik ds. analiz na poziomie pojedynczej komórki ( single cell analysis) w ramach projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” realizowanego w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2020-04-15
Termin składania ofert 2020-04-22 23:59
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Ewelina Truszczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49, e-mail: ewelina.truszczynska@gumed.edu.pl 
Wynik
Opublikowany
2020-04-28
Powrót do listy