Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 3/II_4.0/2021
Tytuł Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc.
Opis

Stworzenie aplikacji internetowej służącej do monitorowania chorych na nowotwory płuc. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Nr umowy MNiSW/2020/317/DIR.

 Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-04-14
Termin składania ofert 2021-04-26 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu

Magdalena Speichert

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 18 68 e-mail: magdalena.speichert@gumed.edu.pll

Wynik
Opublikowany
2021-04-15
Powrót do listy