Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 11/ABM/2020
Tytuł usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego w Polsce w ramach prowadzonego projektu pn.:                                    ” Wieloośrodkowe, randomizowane z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, mające ocenić skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania dożylnego leczenia trombolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu u chorych stosujących doustne leki przeciwkrzepliwe nie będące antagonistami witaminy K po uprzednim zastosowaniu specyficznego dla nich antidotum.” ang. A multicentre, parallel group, randomised, double blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of reperfusion thrombolytic therapy with recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) for ischaemic stroke in patients on non-vitamin K anticoagulants after neutralising anticoagulant activity by administration of anticoagulant specific antidote. Protokół number: 2019/ABM/01/00084,  zgodnie z umową o dofinasowanie nr 2019/ABM/01/00084/P/01 STROACT.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2020-12-08
Termin składania ofert 2020-12-16 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Kamilla Tuczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49
Wynik
Opublikowany
2020-12-18
Powrót do listy