Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+_13/2018
Tytuł Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych
Opis

Testowanie butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Tytuł projektu „Nadprodukcja i oczyszczanie ludzkiej butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoestarazy w systemie ekspresyjnym pozwalającym na otrzymanie genetycznie rekombinowanych aktywnych form tych enzymów zaprojektowanych do stosowania ich w biosensorach”, Zadanie 4. Testowanie otrzymanych białek jako elementów biosensorów związków fosfoorganicznych”.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-12-12
Termin składania ofert 2018-12-20 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Łukasz Świacki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 13 49
Wynik
Opublikowany
2018-12-21
Powrót do listy