Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 7/KIB/GUMed/2021
Tytuł Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczym fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku
Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1  sporządzenie ekspertyzy stanu istniejącego fasad i świetlików,

1.2. opracowanie projektu naprawczego zawieraj ącego rozwiązania techniczne naprawy/wymiany, kosztorys inwestorski, przedmiar, STWiOR, w budynku Medycyny Sądowej przy ul. Dębowej 23 , 80-204 Gdańsk

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-06-28
Termin składania ofert 2021-07-20 15:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Aleksandra Kurowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 11 02/03 , e-mail: bud-tech@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2021-07-22
Powrót do listy