Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/SDChC/2019
Tytuł Opracowanie programów zajęć fakultatywnych w formie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych
Opis

Opracowanie programów zajęć fakultatywnych w formie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na studiach doktoranckich w ramach realizowanego projektu pt. „Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie dla kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych” nr umowy POWR.03.02.00-00-1035/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2019-04-16
Termin składania ofert 2019-04-26 15:30
Status Zakończony
Osoba do kontaktu

Dział Zamówień / Sekcja Zaopatrzenia

Łukasz Świacki

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
e-mail: lukasz.swiacki@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-05-09
Powrót do listy