Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 5/KIB/GuMed/2021
Tytuł Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem naprawczyn fasad i świetlików budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku
Opis

Przedmiotem zamówienia jest  :

1.1 sporządzenie ekspertyzy stanu istniejącego fasad i świetlików,

 1.2 opracowanie projektu naprawczego zawierającego rozwiązania techniczne naprawy/wymiany, kosztorys inwestorski, przedmiar, STWiOR, w budynku Medycyny Sądowej przy ul. Dębowej 23 , 80-204 Gdańsk


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-06-08
Termin składania ofert 2021-06-22 15:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu  Aleksandra Kurowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 11 02/03 , e-mail: bud-tech@gumed.edu.plWynik
Opublikowany
2021-06-23
Powrót do listy