Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/PolSenior2/2019
Tytuł Wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Asystenta Projektu PolSenior2
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Asystenta Projektu PolSenior2 w ramach realizowanego projektu „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się” - akronim PolSenior2., działanie 4-11. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania terenowego - monitorowanie, kontrole oraz weryfikacja bieżąca procedur realizacji badania.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2019-09-02
Termin składania ofert 2019-09-12 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu
Kamilla Tuczyńska
Sekcja Zaopatrzenia
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 1349, e-mail: kamilla.tuczynska@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-09-12
Powrót do listy