Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 1/ II_2.0/2019
Tytuł Wykonanie prototypów urządzenia medycznego
Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prototypów urządzenia wykorzystywanego w chirurgii do znakowania tkanek wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.Treści przekazywanych do wykonania prototypów materiałów w formie papierowej lub elektronicznej stanowią informacje poufne w związku z czym konieczne będzie podpisanie przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności stanowiącej integralny element umowy o wykonanie usługi. Prototypy i oprzyrządowania będą wykonane z należytą starannością z materiałów wykorzystywanych do produkcji sprzętów medycznych i dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prototypów przed ich zatwierdzeniem.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2019-08-27
Termin składania ofert 2019-09-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu

Martyna Wesserling

Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

budynek nr 5, I piętro

tel. 58 349 10 09; fax. 58 349 11 85

woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk


Wynik
Opublikowany
2019-10-01
Powrót do listy