Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 19/ABM/2021
Tytuł usługa opracowania, wdrożenia i integracji Karty Obserwacji Klinicznej e-CRF
Opis
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2021-11-30
Termin składania ofert 2021-12-09 23:59
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Magdalena Speichert
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk
Wynik
Opublikowany
2021-12-07

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

BEZ WYBORU OFERT

W związku z uzasadnioną zmianą sposobu realizacji badania w projekcie: „Zastosowanie Niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii (N-BURGUND)” ” objętego umową o dofinansowanie nr 2020/ABM/01/00103-00, Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 19/MAB/2021 opublikowane dnia 30.11.2021 roku.

Zamawiający działa zgodnie z zapisami rozdz. X, pkt 5 zapytania: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.”.


Powrót do listy