Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/81/2019
Tytuł Przygotowanie, wdrożenie oraz integracja systemu aplikacji internetowej wraz z opieką serwisową
Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i integracji aplikacji internetowej wspierającej proces utworzenia modelu opieki nad pacjentem po 65 roku życia pod roboczą nazwą „Wirtualne Centrum Geriatrii” wraz z 12 miesięczną opieką serwisową.

Projekt „Centrum Geriatrii w Gdańsku” realizowany jest na podstawie umowy RPPM.07.01.01-22-0002/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT, nr pracy: 08-0064


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-12-17
Termin składania ofert 2020-01-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-03-03
Powrót do listy