Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/150/2019
Tytuł Świadczenie usług cateringu w 2 pakietach
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu w 2 pakietach w ramach wydarzeń organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do Ogłoszenia:

Pakiet 1: Sukcesywna dostawa posiłków podczas zajęć na kursach podyplomowych w zakresie kardiologii w ramach realizowanego projektu pt.: „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, wynikającej z umowy
o dofinansowanie nr  POWR.05.04.00-00-0162/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Grupa docelowa, dla której będą przeznaczone posiłki to uczestnicy kursów podyplomowych.

Pakiet 2: Usługa cateringowa (w tym jej organizacja oraz obsługa) na potrzeby spotkania Rektora z kierownikami jednostek w dniu 08 stycznia 2020 r. Liczba osób biorących udział to łącznie 120 osób.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do Ogłoszenia (Pakiet 1 i pakiet 2).  Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane w projekcie umowy - załącznik nr 6  do Ogłoszenia.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-12-13
Termin składania ofert 2019-12-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-12-30
Powrót do listy