Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/147/2019
Tytuł Wykonanie projektów rozbiórek budynków.
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektów rozbiórki budynków szpitalnych (wraz z uzyskaniem pozwoleń na rozbiórkę). 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

a)    Budynki  25 - 25A i 44 – zlokalizowanych na działce 1/23 obręb 66 przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku. Wymienione obiekty, w których działa Klinika Psychiatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zajmują część działki 1/23 obręb 66 należącej do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Trwa wydzielanie terenu na którym są one posadowione w celu pozyskania działki pod przyszły parking wielopoziomowy. Zamawiający dostarczy wypis i wyrys z ewidencji gruntów uwzględniający zmiany (wydzielenie działki) w przypadku, gdy procedura ta zakończy się po podpisaniu umowy z Wykonawcą (Projektantem). 

b)    Budynki 7-8 – zlokalizowane na działce 1/18 obręb 66 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku. W wymienionych obiektach działają obecnie kliniki UCK (m.in. Kardiologia). Budynek nr 8 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków (pod nazwą pawilon nr 8- choroby serca).

c)    Budynki wymienione w pkt. 2 lit a) i b) powyżej,  przeznaczone są do rozbiórki w pierwszym kwartale 2021 roku,  po przeniesieniu działających w nich jednostek do będącego obecnie w trakcie budowy budynku A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

d)    Lokalizacja obiektów pokazana jest na mapce – załącznik nr 6 do SIWZ.

e)    Budynki i teren są własnością GUMed, zarządzaną i użytkowaną przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-12-12
Termin składania ofert 2020-01-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-02-06
Powrót do listy