Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/146/2019
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku   nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - Echokardiograf – 1 szt

Pakiet nr 2        - pompka z próbnikiem do jednoczesnego poboru próbek gazowych oraz pyłu  –  1 szt.

Pakiet nr 3        - zestaw do diagnostyki bezdechu sennego typu screeningowego – 2 szt.Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 10.12.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-11-29
Termin składania ofert 2019-12-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-12-11
Powrót do listy