Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/139/2019
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2.   Wymagania techniczne, jakościowe oraz ilości określa załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 03.12.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-11-22
Termin składania ofert 2019-12-03 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-12-04
Powrót do listy