Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/136/2019
Tytuł Świadczenie usług cateringu w 3 pakietach
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu w 3 pakietach w ramach wydarzeń organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do Ogłoszenia:

Pakiet 1: usługa cateringu na potrzeby Studenckiej Konferencji urologiczno-dermatologicznej „Shameless Gdańsk” w dniu 30 listopada 2019 r.  Liczba osób objętych usługą to łącznie 70 osób.

Pakiet 2: usługa cateringu na potrzeby wydarzenia „University – City – Region Cooperation – Erasmus + Staff Week”  finansowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny w dniu 04.12.2019. Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniu „Staff Week” obejmuje 60 osób.

Pakiet 3: usługa cateringu na potrzeby Dnia wykładu w dniu 17 grudnia 2019 r. Liczba osób biorących udział to łącznie 200 osób.   


 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 25.11.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-11-15
Termin składania ofert 2019-11-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-11-28
Powrót do listy