Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/87/2019
Tytuł Świadczenie usługi cateringu na potrzeby inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (w tym jej organizacja oraz obsługa) na potrzeby inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 8 października 2019 r.  Liczba osób objętych usługą to łącznie 250 osób.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-08-28
Termin składania ofert 2019-09-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 10.09.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Wynik
Opublikowany
2019-09-17
Powrót do listy