Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/24/2019
Tytuł Dostawa notebooka dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.


W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem :

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-04-08
Termin składania ofert 2019-05-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-05-20
Powrót do listy