Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/21/2019
Tytuł Doposażenie bazy dydaktycznej dla potrzeb Centrum Symulacji Kardiologicznej
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy dydaktycznej dla potrzeb realizacji projektu „Podnoszenie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”

      finansowanego z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18).

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         -  Symulator do treningu badań i zabiegów naczyniowych z ramieniem C – 2 szt.

Pakiet nr 2        - Zaawansowane symulatory do badań przezprzełykowych TEE – 4 szt.

Pakiet nr 3        - Zaawansowane symulatory do badań przezprzełykowych TEE bazujące na prawdziwych skanach z tomografii komputerowej – 4 szt.

Pakiet nr 4        - Symulator do nauki ultrasonograficznej oceny stanu pacjenta (Point of Care) – 4 szt.

W/w postępowanie dostępne jest pod linkiem

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-04-03
Termin składania ofert 2019-05-15 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-06-19
Powrót do listy