Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/20/2019
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - cieplarka laboratoryjna – 1 szt.   

Pakiet nr 2        - inkubator z wytrząsaniem  – 1 szt.    

Pakiet nr 3        - zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

Pakiet nr 4        - zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

Pakiet nr 5         - mikroskop steroskopowy – 1 szt.

Pakiet nr 6        -  mieszadło magnetyczne z grzaniem – 2 szt.

Pakiet nr 7         - przenośny 6-segmentowy impaktor kaskadowy – 1 szt.

Pakiet nr 8        -  analizator składu ciała z oprogramowaniem – 1 szt.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-03-20
Termin składania ofert 2019-03-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.plZamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 29.03.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Wynik
Opublikowany
2019-04-12
Powrót do listy